Start arrow pH-metria arrow pH-metria
pH-metria
Dlaczego proponujemy Państwu to badanie?  Na podstawie wykonanych dotychczas badań i wywiadu lekarskiego podejrzewamy u Pani/Pana istnienie tzw. refluksu żołądkowo-przełykowego (wstecznego zarzucania treści żołądkowej do przełyku). W celu obiektywnego potwierdzenia oraz dla oceny Imageilościowej refluksu konieczne jest wykonanie ww. badania, zwanego również 24 godzinnym monitorowaniem pH-przełyku.   

Przygotowanie do badania:
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Dla uniknięcia wymiotów podczas zakładania sondy zaleca się pozostanie na czczo przez 6 godzin przed badaniem. W niektórych przypadkach, w zależności od wskazań do badania, może zaistnieć potrzeba przyjęcia bądź powstrzymania się od przyjęcia niektórych leków. Z reguły zaleca się wstrzymanie od przyjmowania inhibitorów pompy protonowej przez 7 dni przed badaniem, innych leków wpływających na wydzielanie żołądkowe i leków prokinetycznych przez 2 dni oraz leków zobojętniających przez 24 godziny przed badaniem. Bardzo prosimy o poinformowanie lekarza kierującego do badania o wszystkich zażywanych lekach i zastosowanie się do jego zaleceń odnośnie zażywania leków w okresie kilku dni przed badaniem i w czasie jego trwania.  

Przeprowadzenie badania: Po uprzednim znieczuleniu błony śluzowej nosa i gardła preparatem znieczulającym miejscowo w żelu i w aerozolu, przez nos wprowadza się do przełyku sondę z tworzywa sztucznego, na której końcu znajduje się elektroda pomiarowa (czynna). Sonda ma średnicę około 2 mm.Image Elektrodę czynną umiejscawia się w końcowym odcinku przełyku, 5 cm powyżej jego dolnego zwieracza. Stałość położenia elektrody uzyskuje się przyklejając sondę plastrem do nosa. Elektrodę bierną ( jeżeli dany typ sondy pomiarowej wymaga stosowania elektrody biernej) przykleja się do skóry klatki piersiowej w okolicy dolnej części mostka. Przewody od  obydwu elektrod podłącza się następnie do rejestratora (niewielkie urządzenie o masie 300g), który przez okres badania nosi się na pasie (analogicznie do rejestracji EKG metodą Holtera). Urządzenie rejestruje pH w końcowym odcinku przełyku przez 24 godziny, dokonując pomiarów co 4 sekundy. W trakcie badania należy zachowywać się w sposób naśladujący normalną codzienną aktywność (ze względu na ryzyko zniszczenia urządzenia nie ma możliwości brania prysznica lub kąpieli). Posiłki powinny być spożywane tak jak w każdym innym dniu.Leki w trakcie badania należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego/kierującego do badania (patrz punkt: przygotowanie do badania) Dla potrzeb oceny wyników badania należy za pomocą odpowiednich przycisków rejestratora (lub w specjalnie prowadzonym dzienniku) zaznaczyć początek i koniec spożywania posiłków, początek i koniec każdorazowego przyjęcia pozycji leżącej oraz wystąpienie zgagi lub bólu w klatce piersiowej. Po upływie 24 godzin sondę i elektrodę bierną usuwa się, a dane z rejestratora przesyła się do komputera, który za pomocą specjalnego oprogramowania oblicza wyniki badania 

Możliwe powikłania:
Powodzenia badania, jak również jego zupełnego bezpieczeństwa nie może zagwarantować żaden lekarz. W przypadku 24-godzinnej pH-metrii przełyku nie opisywano jednak istotnych powikłań. Sonda występują jako urządzenia jednorazowe, lub wielorazowe. Sondy wielorazowe poddawanym są przed i po każdym zabiegu tzw. dezynfekcji wysokiego poziomu, tj. zabiegowi likwidującemu formy wegetatywne bakterii, wirusy (w tym HBV, HCV, HIV) i grzyby. Do tej pory nie opisywano przypadków przeniesienia infekcji przy użyciu prawidłowo dezynfekowanej sondy pH-metrycznej  

Postępowanie po badaniu:
Badanie nie wymaga żadnego specjalnego postępowania po jego zakończeniu. Proszę porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub kierującym do badania, jeśli Państwo nas nie zrozumieliście, albo jeśli chcecie otrzymać więcej informacji o proponowanym badaniu.